Chris

Toekomstgericht, enthousiasmerend, bruggen bouwend, experimenterend, resultaatgericht, duidelijk richting gevend. 

Drijfveren / Passies

Vol enthousiasme draag ik bij aan organisaties die klaar willen zijn voor de uitdagingen in ons veranderende tijdperk. De wereld is in transformatie. En menig bedrijf kijkt verbaasd en bezorgd om zich heen. Brede maatschappelijke uitdagingen, technologische vernieuwingen, een enorme snelheid van verandering en een jonge generatie die werk plaatst in een volledig nieuw perspectief. Aloude bureaucratische methoden van planning en demandand-control maken plaats voor nieuwe manieren van samenwerken. Dat is het werkveld van transities waarin ik het heerlijk vind om de lead te nemen. In alle gevallen vanuit co-creatie met directies, HR-teams en medewerkers. Omdat ik geloof dat je een future proof organisatie samen bouwt. Door samen doelen te stellen, al experimenterend en lerend stappen te zetten en elke nieuwe stap te baseren op de ervaringen en resultaten van de vorige. De jas van leider, trainer en facilitator van deze reis zit mij als gegoten.

Achtergrond en ervaring

Na mijn studie Psychologie heb ik mijn rugzak gevuld met 20 jaar ervaring in organisatieverandering. De eerste jaren vanuit de rol van externe trainer / consultant bij diverse bedrijven. Leiderschap, teameigenaarschap en lerende culturen werden daarin mijn specialismen. Daarna vanuit verschillende HR Management-rollen, zowel in het MKB als in corporate settings. Gedurende perioden van economische crisis leidde ik diverse reorganisaties en gaf ik vorm aan de HR-strategie die past bij een situatie van krimp. In de afgelopen jaren van hoogconjunctuur verplaatste de focus zich naar het managen van een meer mens-centrale HR-visie met thema’s als flexibele structuren, employee journey, nieuwe vormen van beoordelen, agile scrum processen en innoverende culturen. Sinds 2017 combineer ik deze kennis en expertise als interim HR professional. Als HR (project-) manager, trainer, facilitator en aanjager van organisaties die wendbaar willen zijn in ons nieuwe tijdperk. 

Expertise Chris

Strategisch HR (project) Management  –  HR Innovatie  – Reorganisatie – Collectief outplacement – Cultuurverandering – Employability –  Leiderschapsontwikkeling - Teamcoaching – Organisatie verbetering  – Verandermanagement – HR coaching – HR a.i. – Employee experience – Performance development – Talent development – Onboarding – Agile rollenhuizen & beloning – Duurzame inzetbaarheid – Wellbeing at work