Assessments leiderschap

Kan deze medewerker doorstromen naar een leidinggevende positie? Past het leiderschap wel bij deze persoon? Is het te ontwikkelen? Dit zijn vragen die HRM Consultants graag onderzoekt. Dit kan onder andere met behulp van Assessments Leiderschap.

Een Assessment Leiderschap bevat de volgende onderdelen:
  • Contextanalyse: voorafgaand aan het assessment vindt een gesprek plaats met de opdrachtgever met als doel om inhoud en context van de betreffende functie en specifieke verwachtingen van de kandidaten scherp in beeld te brengen, zodat goed maatwerk geleverd kan worden. In overleg is dit telefonisch of wel face to face.
  • Biografisch interview waarin een beeld wordt gevormd van de achtergrond van de medewerker, wat hem/haar gevormd heeft.
  • Intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en drijfverenprofiel: Met behulp van de inzet van valide en betrouwbaar testmateriaal wordt een beeld geschetst van het werk- en denkniveau van de betreffende deelnemer, zijn persoonlijkheidsprofiel en motivatie.  Er wordt gebruik gemaakt van valide en betrouwbare testinstrumenten van Ixly. Deze zijn COTAN geregistreerd. Een leiderschapsscan maakt deel uit van het testmateriaal.
  • Leiderschapsscan: het persoonlijkheidsprofiel en de competenties van de deelnemer worden afgezet tegen een leiderschapsprofiel, waarin de belangrijkste leiderschapsrollen, stijlen en competenties in kaart gebracht worden. Sterktes, zwaktes en ontwikkelpunten van de deelnemer worden op deze manier goed onderbouwd weergegeven.
  • Praktijksimulaties: met medewerking van een trainingsacteur wordt een praktijk simulatie aangeboden, waarbij de deelnemer in leidinggevende rollen wordt geplaatst. Dit biedt de mogelijkheid om communicatie- en leiderschapsstijl te observeren.
  • Terugkoppeling deelnemer: aan het eind van de dag worden de belangrijkste observaties, resultaten en bevindingen aan de deelnemer teruggekoppeld.
  • Rapportage: Opdrachtgever en client krijgen een uitgebreide rapportage.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

Meer weten over assessments leiderschap?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.