Systemische coaching

Iedereen leeft in verschillende systemen. Families, organisaties en zelfs binnen uw sportclub. (on)bewust worden we allemaal gevormd door die systemen. Maar hoe ziet zo’n systeem er uit? Heeft u weleens vanaf een afstandje naar uw team gekeken? Of naar uw familie? Vanaf een ander perspectief ziet u vaak meer. Door systemische coaching worden gevoelens en verhoudingen zichtbaar en het kan leiden tot nieuwe inzichten. De start van verandering.

De basis van uw leven wordt gevormd door de familie waarin u geboren bent. Uw ouders, grootouders, broers en zussen, ooms en tantes en een hele waaier van voorouders vormen als het ware de klei waaruit u geboetseerd bent. Al deze mensen hebben hun stempel achtergelaten op u.

Zo kunnen gebeurtenissen van generaties lang terug vaak onbewust in de familie doorwerken. Van oorlog, misbruik, miskraam, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie en het vroegtijdige overlijden van familieleden tot echtscheidingen enzovoort.

Een onzichtbare invloed

Iedereen die binnen een familiesysteem wordt geboren zal ook altijd bij dit systeem blijven horen. Patronen kunnen ontstaan die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden. Zo kunnen bepaalde verstoringen nog generaties lang als een onbewuste en onzichtbare invloed in de familie aanwezig blijven.

Bert Hellinger is de grondlegger van familieopstellingen. Hij heeft ontdekt dat kinderen vaak de gevoelens en gedragingen overnemen van een persoon binnen de familie uit het verleden. Als dit niet duidelijk wordt, kan zo’n kind een leven lang vasthouden aan gevoelens en gedragingen die in feite niet van hemzelf zijn.

Wanneer een coach op het niveau van de uitingsvormen probeert om een oplossing te vinden zal dit in de regel geen werkelijke verandering bewerkstelligen. Men is dan immers bezig met symptoombestrijding in plaats van de oorzaak aan te pakken. Het aan het licht brengen van een ‘systemisch probleem’, dus waarvan de oorzaak zich op een (collectief) onbewust niveau bevindt, vraagt een andere aanpak.

Door een systeemopstelling wordt deze verstrikking zichtbaar gemaakt  en is het vaak mogelijk om erachter te komen waarmee of met wie een cliënt verstrikt is. Wanneer de dynamiek binnen een systeem zichtbaar wordt, ontstaat er ruimte voor de cliënt om zich los te maken van de verstrikking en zijn eigen leven te gaan leiden.

Er bestaan verschillende uitingsvormen van verstrikkingen of onbewust trouw zijn aan een familielid of patroon. Bijvoorbeeld: u merkt dat relaties steeds maar weer stuklopen of u ervaart gevoelens zoals het gevoel er niet bij te horen of verdriet, angst, agressie enzovoort. Ook verschijnselen zoals depressies, schuldgevoelens, verslavingen, psychische stoornissen, suïcidale neigingen of ziekten kunnen wijzen op verborgen bindingen met vroegere familieleden.

Meer weten over systemische coaching?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.