Re-integratie
Zet je loopbaan voort op een gezonde manier

Medewerkers die korte of langere tijd door ziekte niet gewerkt hebben en graag weer aan de slag willen, zijn gebaat bij een professionele begeleiding naar passend werk. Het doel van een re-integratietraject is dat de cliënt gemotiveerd kan terugkeren in het arbeidsproces. Daarbij gaat het vooral om het onder, voor alle betrokkenen, ‘gezonde’ voorwaarden terugkeren in eigen of aangepast werk (1ste spoor) met inzicht in de ontstane situatie. Net zoals bij loopbaancoaching wordt gekeken naar de eigenschappen en talenten van de cliënt om te kijken of dit aansluit op de doelen van de werkgever.

Het re-integratietraject 2de spoor is gericht op externe functies die het beste aansluiten bij de, soms beperkte, mogelijkheden van de werknemer. Het actief zoeken van posities buiten de organisatie (job search) kan bij re-integratie een belangrijk onderdeel vormen. Deze werkwijze is vergelijkbaar met individueel outplacement.

Bij re-integratie staat herstel voorop. In samenwerking met bedrijfsarts en of HR kan de cliënt aangeven wat hier voor nodig is. De coach van HRM draagt mogelijkheden aan. Dit kan variëren van rust, ontspanning, afstand nemen van de werksituatie. Of juist andersom. Aangepaste werkzaamheden verrichten in bijvoorbeeld minder uren. Ieder mens is anders. Iedere situatie is anders. Wij ervaren dat veel langdurige ziekte-processen voortkomen uit de arbeidssituatie gecombineerd met een privé-ballast. Deze twee opgeteld kunnen leiden tot bijvoorbeeld een burn-out. Ook eigen drijfveren en patronen spelen hierbij een rol.

HRM consultants biedt naast de loopbaancoaching ook de counseling die bijdraagt aan herstel. Van psychologisch onderzoek en ondersteuning, tot ademcoaching en haptotherapie, er zijn veel manieren die inzicht bevorderen in eigen aandeel in de situatie en daarmee ook de tools geven om in de toekomst anders met situaties om te gaan.

Meer weten over Re-integratie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.