Onze werkwijze

7 uitgangspunten

1. Analyse van de vraag

Een gezamenlijk vertrekpunt is essentieel om meetbaar succes te bereiken. De juiste  vertaling van de vraag van cliënt of organisatie naar een gezamenlijk doel staat bij ons voorop.

 

2. De communicatie is open, eerlijk en verhelderend

Wij spiegelen mens en organisatie op groeimogelijkheden. We draaien er niet omheen, we benoemen hetgeen we zien en ervaren.

 

3. ALTIJD maatwerk

Alle vragen zijn anders, elk mens is uniek, geen enkele situatie is hetzelfde. 

 

4. Doelen zijn concreet

Uitgangspunt: resultaat is voor alle betrokkenen zichtbaar.

 

5. De inhoud van de coaching is vertrouwelijk

Met de opdrachtgever wordt gesproken over het proces, niet over de inhoud.

 

6. Een loopbaan(coachtraject) is samenwerking tussen opdrachtgever, cliënt en coach

Bij outplacement kunnen cliënt en opdrachtgever hierover andere afspraken maken.

 

7. De best passende coach wordt ingezet op de coachvraag

Vragen mbt mens, werk en organisatie zijn zeer divers en na de intake wordt de coach gekozen o.b.v. expertise en ervaring. 

7 stappen in coaching

Stap 1

Kennismaking, doelverkenning cliënt, uitspreken verwachtingen

 

Stap 2

Intakegesprek

 

Stap 3

Kennismaking coach en toelichting van HR en/of leidinggevende

 

Stap 4

Vaststellen doel

 

Stap 5

Plan van aanpak en samenstellen programma; in samenspraak met cliënt en opdrachtgever

 

Stap 6

Coaching door best aansluitende (loopbaan)coach, inclusief tussentijdse evaluatie

 

Stap 7

Eindevaluatie en nazorg

7 stappen in organisatiecoaching

1. SCAN

A. Organisatie

Door interviews met directie, MT en diverse medewerkers m.b.t. de FIT van organisatie-elementen:

  • Strategie, organisatiedoelen, organisatie- en communicatiestructuur, organisatiedoelen
  • Bemensing, juiste m/v op juiste plaats, gemiddelde leeftijd, diversiteit
  • HR-tools, werving & selectie, opleiding en ontwikkeling, mobiliteitsbeleid, verzuim & verloop

B. Leiderschap, teams en individu

Door MTO en online vragenlijst over beoordeling werkgeluk, privégeluk en levensgeluk.

 

2. ANALYSE

De gegevens uit de interviews en vragenlijsten worden geanalyseerd. Hieruit volgen conclusies over de fitheid van de organisatie, leiderschap, teams en individuen. Deze worden uitgedrukt in vier FIT-niveaus: onvoldoende, matig, voldoende en goed. De Conclusies leiden tot aanbevelingen die worden voorgelegd aan de opdrachtgever.

 

3. VASTSTELLEN DOELEN o.b.v. UIKOMST ANALYSE

 

4. PVA (Plan van aanpak)

  • Maatwerk o.b.v.  vastgestelde doelen;
  • Korte, middellange en lange termijn.

 

5. IMPLEMENTATIE

 

6. EVALUATIE

Interviews en online vragenlijst.

 

7. BORGING

Diverse mogelijkheden.

Meer weten over onze werkwijze?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.