Persoonlijkheidstesten

HRMconsultants biedt verschillende persoonlijkheids testen aan. Vaak worden testen opgenomen in een loopbaan- of coachingsprogramma. De testen van HRMconsultants worden aanbevolen op basis van de door u gestelde doelen. Naast veel online-testen, hebben we ook een ruim aanbod in assessments. Daarnaast bieden we ook testen met betrekking tot beroepskeuze en arbeidsmarktmogelijkheden. Hieronder een aantal voorbeelden:

pexels-simon-migaj-747964 (1)
ACT meting

ACT staat voor Analytical Competence Tool, een psychometrisch instrument dat in korte tijd (binnen het kwartier) uw werkelijke talenten meet en ontwikkelpotentieel helder maakt. ACT gaat veel verder dan zichtbaar gedrag en cognitief denken. ACT maakt gebruik van woorden en uitvoerig geteste beelden. Juist deze combinatie van woorden en beelden maakt  de ACT meting uniek . ACT laat u ontdekken wie u echt bent en hoe dat uw dagelijkse leven beperkt, bekrachtigt en bepaalt.

Arbeidsmarktscan

Deze scan geeft een objectief en onafhankelijk beeld van iemands huidige en toekomstige arbeidsmarktkansen. Er kunnen tot 9 extra beroepen worden gekozen om ook daarvan de kansen te berekenen.

Balans Kleurentest

Dit instrument is bedoeld om u te helpen bij het maken van een overzicht van de waarden die voor u belangrijk zijn. Een goed overzicht van uw waarden kan uw zelfinzicht verdiepen en kan u helpen bij het maken van keuzes en het bepalen van doelen. Na het invullen van de vragen krijgt u een overzicht waaruit uw drijfveren af te lezen zijn. Hieruit kan worden afgeleid hoe u handelt, wat uw sterke en zwakke punten zijn, wat uw interesse heeft en wat uw werkstijl is.

Beroepen- en opleidingendatabase

Geeft informatie over beroepen, opleidingen, vacatures, cursussen en kans op werk. Zo kunt u bijvoorbeeld van iedere opleiding de beroepsmogelijkheden zien en bij ieder beroep ziet u de passende opleidingen, cursussen en verwante beroepen. Via plaatsnaam of provincie kun u zoeken naar actuele vacatures.

Belbin Teamrollen

Inzicht in talenten van uzelf en uw collega’s, en het optimaal inzetten ervan, is essentieel voor een succesvolle samenwerking. De Teamrollen van Belbin beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. En de daaraan gekoppelde talenten en onlosmakelijk verbonden valkuilen. In organisaties wordt meestal gewerkt in afdelingen of teams. Een ideaal team bestaat uit 9 rollen die elkaar aanvullen; iedere rol heeft zijn eigen toegevoegde waarde in het team. De vragenlijst Teamrollen Belbin is ontwikkeld als middel voor het verkrijgen van inzicht in de teamrollen waarmee u affiniteit hebt. Elke teamrol is eigenlijk een strategie in het omgaan met het werk en met collega’s. Anders gezegd: een favoriete samenwerkingsstijl die te zien is door met anderen samen te werken.

DISC

Met het online DISC-assessment bepaalt u uw persoonlijkheid door een persoonlijke DISC-profiel samen te stellen op basis van uw kenmerkende dagelijkse gedrag verdeeld in de categorieën: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieusheid.

Employability Potentieel Meeting (EPM)

De EPM is een wetenschappelijk gevalideerde meting die een relatie laat zien tussen het Loopbaansucces van individuen en de onderliggende factoren die dit succes bepalen. Ook Engelstalig beschikbaar.

De EPM kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

  • Duurzame Inzetbaarheid, evt. in combinatie met WAI: Work Ability Index als organisatiebeleid
  • Bevordering awareness/actie omtrent eigen verantwoordelijkheid loopbaansturing medewerkers
  • Selectie bij instroom van nieuwe medewerkers
  • Scan van afdelingen of groepen medewerkers binnen de organisatie, inventarisatie Employability
HZO beroeps – en loopbaankeuzes

Het HZO is een schriftelijk loopbaankeuze instrument dat zelfstandig wordt ingevuld, gescoord en geïnterpreteerd. U krijgt inzicht in uw eigen interesses, kwaliteiten en drijfveren en wordt gestimuleerd om actief te zoeken naar passende beroepen en functies. Hierdoor is het HZO niet alleen een test, maar ook een zelfreflectie-instrument.

Karakterstructuren

Karakterstructuren bieden een helder kader om menselijk gedrag en (reactie) patronen beter te begrijpen, inzicht te krijgen in beperkingen en nieuwe mogelijkheden te openen.

Omdat uw karakterstructuur van grote invloed is op hoe u vandaag de dag in het leven staat, biedt kennis van karakterstructuren veel mogelijkheden in zowel werk- als privésituaties. Of het nu gaat om het herkennen van de eigen patronen, het beter begrijpen van uw partner of collega.

Loopbaan-oriëntatielijst (loopbaanankers)

De Loopbaan-oriëntatielijst is ontwikkeld door Edgar Schein, een voormalig professor in de Psychologie aan de Sloan School of Management. Deze vragenlijst geeft u inzicht in u waarden, die een drijfveer vormen bij keuzes die u in de loop van u carrière maakt.

MBTI

MBTI is gebaseerd op de kennis van C. Jung en maakt bewust van de persoonlijke voorkeuren, versus aangeleerd gedrag. De inzichten die hiermee worden opgedaan kunnen relevant zijn in loopbaankeuzes, veel inzicht geven in waar u energie van krijgt en juist door verliest. Ook ‘trauma’s’ opgelopen in het verleden met consequenties op gedrag kunnen hierdoor duidelijk(er) worden, waardoor er handvaten ontstaan er iets mee te doen. Ook zeer geschikt voor teams om zicht te krijgen op de dynamiek in het team en gebruik te maken van elkaars sterktes.

Predictive Index
  • Persoonlijkheidstest (maakt drijfveren, behoeften en gedrag zichtbaar)
  • Cognitieve test (maakt cognitieve capaciteit zichtbaar)
  • Functie-assessment (maakt helder welk gedrag belangrijk is voor een functie met input van stakeholders)
  • Vaardigheden-assessment (maakt individuele en team skills inzichtelijk)
Realdrives Drijfverentest

RealDrives meet 6 verschillende drijfveren en drukt zowel voorkeur als omgeving en gedrag uit in deze drijfveren. RealDrives gebruikt voor iedere drijfveer een specifieke kleur. Met de keuze van de kleuren is aangesloten op de kleurcode, zoals die algemeen in de literatuur wordt gebruikt. De grote kracht van de kleurcode is, dat hij een taal creëert die niet alleen persoonlijke trekken, maar ook waarnemingen en gedrag kan kenschetsen.

YSQ – Young Schema Questionnaire

Met behulp van de YSQ worden onaangepaste of disfunctionele patronen (schema’s) in kaart gebracht die mensen uit hun jeugd hebben meegekregen en die hen belemmeren in hun leven en bij de dingen die ze willen bereiken.

Meer weten over persoonlijkheidstesten?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.