Teamopstellingen

Een opstelling is een coachingstechniek waar meerdere mensen of elementen bij betrokken zijn. Zowel het individu, het team of de organisatie kan opgesteld worden. HRM Consultants kan u helpen met o.a. teamopstellingen.

Een opstelling zou je kunnen zien als het nabootsen van een systeem. Door het opstellen van collega’s, teams, of onderwerpen die gerepresenteerd door onbekende personen (representanten) De representanten krijgen, nadat ze zijn opgesteld, toegang tot informatie die op die plaats in de opstelling van belang is en een rol speelt, zoals gevoelens en verhoudingen tot anderen en geven daarmee een 4D beeld weer dat informatie geeft over het systeem van de cliënt/ afdeling of organisatie.

Uitgangspunt

Bij een opstelling gaan we ervan uit dat ieder individu binnen een groep een eigen positie heeft ingenomen. Een plek van waaruit hij beweegt en invloed uitoefent op het grotere geheel. De plek die hij inneemt als individu is nooit toevallig of zomaar ontstaan maar de positie heeft hij zelf gekozen, zelfs als het lijkt dat omstandigheden hem/haar daartoe gedwongen hebben.

Als helder wordt wie zich op welke positie bevindt en op basis van welke drijfveren, kan bekeken worden wáár de verhoudingen/ het systeem aanpassing behoeft. Ook gedrag en samenwerking worden duidelijk. Er ontstaat inzicht en begrip en er kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt.

Resultaat

Op verzoek van de begeleidende coach verwoorden de representanten hoe het op die plaats is en hoe zij zich verhouden tot de andere representanten. Op deze wijze wordt veel verborgen en onbewuste informatie over de verhoudingen in het systeem zichtbaar gemaakt.

De opstelling maakt zichtbaar hoe de dynamiek en de relaties zijn binnen een team. Het (onbewuste) krachtenveld dat werkzaam is binnen de organisatie wordt in duidelijk. Met deze methode kun je snel tot de kern van een probleem komen.

Het geeft inzicht in wat er speelt in een team, hoe de verbindingen zijn, waar knelpunten zitten en kan direct verandering tot stand brengen.

Een opstelling is een zeer effectieve wijze om tot de kern van een vraagstelling en leidt tot meer verbinding, openheid en een betere samenwerking in een organisatie. Het is een krachtig coachinstrument; vaak confronterend en intensief. Deze coachmethode doet altijd recht aan zowel het individu als het collectief. Dit past ook in een bedrijfscultuur waarin het individu de ruimte krijgt, zodat hij/zij vanuit zijn eigen waarden en volledige potentie kan bijdragen aan een succesvolle onderneming.

Meer weten over teamopstellingen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.