Collectief ontslag

Het moeten ontslaan van meerdere medewerkers is nooit prettig. De maatregel wordt zelden met open armen ontvangen. De manier waarop u het proces vormt geeft maakt echter het verschil. Voor zowel vertrekkende als blijvende medewerkers. HRM Consultants draagt bij aan het optimaal laten verlopen van de reorganisatie vanaf het moment van besluit van collectief ontslag tot en met het einde van het afbouwproces.

De periode na het besluit om afscheid te nemen van een aantal medewerkers is te verdelen in de volgende fases:

1. Sociaal plan

HRM Consultants heeft ruime ervaring op het vlak van reorganisaties en collectief ontslag. Wij delen onze ervaringen bij het maken van het Sociaal Plan zodat uiteindelijk de doelen (acceptatie van de maatregelen, van werk naar werk, geregisseerde uitstroom etc) bereikt kunnen worden. Helaas zien we nog vaak dat er met de beste bedoelingen, in het Sociaal Plan regelingen zijn opgenomen die een averechts effect hebben. We adviseren ook ten aanzien van de samenwerking met O.R. en de Vakbond.

2. Aankondiging

Voorafgaand aan de aankondiging van boventalligheid kunnen wij aan het MT een training geven, waarbij inzicht gegeven wordt in het proces dat mensen doorlopen bij verandering. Hierbij worden de verschillende fasen van verandering uitgelegd en wordt besproken wat wel/niet te doen in de verschillende fasen van verandering en bij weerstand. Hierbij kan worden geoefend met het omgaan van weerstand in gespreksvorm, eventueel met een trainingsacteur.

3. Aanzeggingen

De begeleiding van het aanzegproces behelst de procesbegeleiding (o.a. organisatorisch advies / draaiboek), de aanzegtrainingen en de aanwezigheid van onze coaches op de aanzegdag om mensen die erg overstuur c.q. boos zijn op te vangen.

HRM Consultants verzorgt de aanzegtrainingen, waarbij aandacht is voor:

 • Veranderingsprocessen/rouwprocessen
 • Professioneel gedrag/verhoudingen (hoe breng je de boodschap als je zelf ook moet vertrekken, of juist mag blijven?)
 • Gespreksinrichting
 • Gesprekstechniek (verbaal en non-verbaal)

4. Outplacement

HRM Consultants biedt de kwalitatief hoogwaardige en individueel op maat gesneden outplacementbegeleiding, hetgeen bijdraagt aan:

 • de acceptatie van de reorganisatie door vertrekkers
 • de reputatie als goed werkgever voor vertrekkers en blijvende medewerkers
 • een maximaal plaatsingsresultaat.

Het outplacementproces is in 2 delen gesplitst; omdat de uitkomsten uit de intakes bepalend zijn voor de inhoud van het tweede deel, de begeleiding en arbeidsmarktbewerking.

 

Deel 1

 1. Voorlichtingsbijeenkomst voor de vertrekkers
 2. Voorlichtingsbijeenkomst voor de blijvers
 3. Helpdesk
 4. Intakegesprek
 5. Intake-evaluatie en definitieve projectinrichting

 

Het tweede deel van de outplacementbegeleiding

 • collectieve begeleiding / groepsactiviteiten o.a. trainingen
 • individuele loopbaanbegeleiding / coaching en evt counseling
 • arbeidsmarktbewerking
 • helpdesk
 • Nazorg

Meer weten over collectief ontslag?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.