Reorganisatie

Tijdens Reorganisatie ondersteunt HRM Consultants met een professionele HR-blik in de volle breedte om te komen tot een gezonde organisatie. De nieuwe fitte organisatie realiseren we op een aantal concrete onderdelen:

  • Functies: een helder functiehuis en rolbeschrijvingen
  • Contracten: een wendbare indeling van eigen contracters en flexibele inhuur
  • Beloning: een transparante beloning op basis van competenties en talenten
  • Leiderschap: een efficiënte indeling van leiderschapsrollen
  • Prestaties: een scherp assessment van werknemers in hun eigen functie
  • Ontwikkeling: een helder plan voor ieders pad naar een passende functie

In alle gevallen is het doel om een vitale organisatie te bouwen waarin de juiste werknemers op de juiste functie zijn ingedeeld. Zodat eenieder kapitein is op zijn schip, ten volle kan presteren en FIT blijft voor nu en in de toekomst.

Vakbonden & OR

Een reorganisatie krijgt in vele gevallen vorm in samenwerking met de OR en Vakbonden. HRM Consultants biedt op dat vlak ervaring en expertise in de stappen die benodigd zijn vanuit wet- en regelgeving om deze belangrijke spelers in medezeggenschap op een zorgvuldige en slagvaardige wijze mee te nemen in het proces van de reorganisatie.

Faciliteren van het veranderingsproces

Vaak vraagt een reorganisatie ook om zorg en aandacht voor het veranderingsproces dat werknemers doormaken. Hoe brengen we de verandering goed over het voetlicht bij de werknemers? Bij wie zit er spanning op de lijn om goed mee te kunnen in de verandering? Hoe geven leiders inhoud aan de verandering richting de eigen teams? Vragen waarin onze HR coaches in het traject van reorganisaties een maatgesneden aanpak formuleren om samen de veranderingen goed en FIT te blijven hanteren.

En is er binnen de verandering door reorganisatie specifieke individuele zorg nodig, dan staan ook onze loopbaancoaches en counselors klaar om te ondersteunen.

Meer weten over reorganisatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.