Strategisch HR

De wereld verandert in steeds hoger tempo. In rap tempo buitelen nieuwe technologieën over ons heen, ontstaan scale ups die concurrentieposities blijvend veranderen en leerden we van COVID-19 hoe plotseling onze maatschappij en economie om structurele aanpassingen kan vragen. Strategisch HR kan houvast creëren.

Snelheid, onzekerheid, complexiteit en veranderlijkheid vormen de context waarin ook uw organisatie FIT moet zijn voor de toekomst van morgen. Hoe zorgt uw organisatie er voor om vitaal en wendbaar aan te blijven en aan te sluiten bij het veranderende tijdperk?

HRMConsultants gelooft in een toekomst voor organisaties die met hun HR-strategie een FIT vormen met de maatschappij en de uitdagingen in hun markt. Dat vraagt om een HR-strategie die meer is dan een samenvoeging van losse, soms hippe interventies. Geen quick fixes maar een aanpak die impact maakt, in co-creatie met management, OR en medewerkers. Wij ontwikkelen HR-strategieën die bestaan uit een logische opzet van elkaar versterkende bouwblokken voor organisatie-inrichting in de volle breedte:

  • organisatiestructuur op basis van wendbaarheid
  • leiderschapsstijl gericht op leren en innoveren
  • methoden voor personeelsontwikkeling, rolprofielen en beloning
  • teameigenaarschap vanuit passies, talenten en eigenaarschap
  • cultuur die experimenteren, leren en veranderen omarmt

Heldere stappen richting concreet resultaat:

1. Intake & analyse

Strategie start aan de top. Met het directieteam verkennen om het eerste beeld te vormen op de huidige situatie en de richting voor de toekomst. We voeren gesprekken, observeren en analyseren het huidige HR-beleid en formuleren een heldere conclusie over de benodigde FIT voor de HR-strategie met de strategie en doelen van de totale organisatie.

2. De stip aan de horizon

Onze conclusies vertalen we naar heldere resultaten en HR-roadmap. Daarin werken we nauw samen met management, het HR-team, OR en medewerkers om de gewenste beweging in de organisatie direct op gang te brengen.

3. Stappen voor het 1e jaar

Om wendbaar te blijven voor de toekomst vertalen we de HR-roadmap naar tastbare stappen voor de komende 12 maanden. Zodat het gemakkelijk is om focus te houden op wat er in korte tijdsperioden uitgevoerd en opgeleverd moet worden om HR-resultaten te bereiken.

4. Focus-meetings

Een HR-strategie werkt alleen als we de uitvoering en oplevering van resultaten ook strak opvolgen en bijsturen. Daarvoor hanteert HRMConsultants focus-meetings per kwartaal waarin we samen met het HR-team en management stil staan bij gerealiseerde resultaten, vooruitblikken naar de stappen voor het komend kwartaal en we concrete acties organiseren.

Meer weten over strategisch HR?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.