Jürgen Individuele coaching – Teamontwikkeling Leiderschapstraining – Agressieregulatietraining RedTeaming op samenwerking, leiderschap en grensoverschrijdend gedrag Drijfveren en passie Wij mensen worden geboren met een dna erfenis, groeien op met het voorbeeldgedrag van onze ouders en ontwikkelen daarnaast onze eigen overlevingsmechanismen, die we als een vanzelfsprekende ‘gedragsjas’ aantrekken. Vanuit dit gedragsperspectief kijken we de wereld in…

Anneke Drijfveren en passie Mijn passie is ‘raakvlak heel de mens’. Ik ben van het grote geheel, samenhang en verbondenheid. Ik beschik over een groot voorstellingsvermogen en kan situaties heel goed vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Al jong worstelde ik zelf om mijn eigen intrinsieke beweging te mogen volgen, wat binnen de gevestigde kaders niet altijd…

Maria Drijfveren en passie De mens kort en bondig bijstaan in de emotionele ontwikkeling is waar dagelijks mijn energie naar uit gaat. Welke rollen we als mens dagelijks ook invullen waaronder werknemer, liefdespartner, ouder, kind, collega of familielid, de mens achter diegene die de rol in vult, is belangrijk. De mens is zich in de…

Mensen in beweging krijgen en stimuleren in hun ontwikkeling is..