Jürgen Individuele coaching – Teamontwikkeling Leiderschapstraining – Agressieregulatietraining RedTeaming op samenwerking, leiderschap en grensoverschrijdend gedrag Drijfveren en passie Wij mensen worden geboren met een dna erfenis, groeien op met het voorbeeldgedrag van onze ouders en ontwikkelen daarnaast onze eigen overlevingsmechanismen, die we als een vanzelfsprekende ‘gedragsjas’ aantrekken. Vanuit dit gedragsperspectief kijken we de wereld in…

Blijven ontwikkelen is voor mij een belangrijke waarde.

Mijn primaire drijfveer is elke dag weer een bijdrage leveren aan..

Mensen in beweging krijgen en stimuleren in hun ontwikkeling is..